Liên hệ

           NƯỚC HOA LUA TPHCM

Địa chỉ: 8/91 đường Đồng Tiến, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

Điện Thoai: 0976 216 047 

Mail: nuochoaluatphcm@gmail.com

Mail2: thanhtamk18@gmail.com

Website: https://nuochoaluahcm.com/